sector 3
Informaţii publice

Solicitare informaţii

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Prin Dispoziția nr. 6155/21.10.2017 s-au stabilit persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, după cum urmează:

Florina Gheorghe - Expert în cadrul Serviciului Relaţii cu Mass-Media şi Societatea Civilă;
În caz de absentă, atribuţiile acesteia vor fi preluate de Elena Tecu - Expert în cadrul Serviciului Relaţii cu Mass-Media şi Societatea Civilă;

Date Contact:
Telefon: 
E-mail: cic@sibiu.ro

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
- Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

Documente informații de interes public