sector 3
Presă

302 cereri depuse pentru alocarea unui loc de parcare

04.09.2019

În perioada 20 - 30 august, Primăria Sectorului 3 a primit 302 cereri pentru locuri de parcare de reședință. Dintre acestea au fost admise 296 de cereri, iar șase au fost respinse pentru că nu îndeplineau condițiile Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.
Parcările de reședință pentru care s-au primit cereri sunt situate în următoarele zone:

  • Theodor Pallady - parcajele situate la stradă (segmentul cuprins între bd. Camil Ressu și str. Trapezului), blocurile: M2, M2A, A11, M3C, M3A, M5A și M5 (cod baterie 570_6) – 207 locuri;
  • Theodor Pallady - parcajele situate la stradă (segmentul cuprins între bd. 1 Decembrie 1918 și bd. Nicolae Grigorescu), blocurile: U27, U28, R5, X4, X1, 26 și 27 (cod baterie 570_5) – 179 de locuri;
  • Octavian Goga - parcajele situate la stradă (segmentul cuprins între Calea Vitan și Nerva Traian), blocurile: M63 și M62 (cod baterie – 506) - 68 de locuri.
Reamintim faptul că cererile pentru locurile de parcare pot fi depuse atât la registratura Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191, program de lucru cu publicul de luni până joi între orele 8.30-16.30 și vineri de la ora 8.30 la ora 14.00), cât și online pe adresa de e-mail: parcari@primarie3.ro, însoțite de următoarele documente:
  • copie C.I/B.I;
  • copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului;
  • copie după cartea de identitate a autoturismului;
  • copia poliței de asigurare tip RCA, ITP;
  • copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
  • certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul. Mai multe informații pot fi obținute pe primarie3.ro, https://www.facebook.com/primariesector3/ și https://www.facebook.com/Robert.Negoita/