sector 3
Primăria

Primar: Robert Sorin Negoiță

Robert Sorin Negoiță

Date de contact:


Calea Dudești nr. 191

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Biografie

S-a născut la data de 29 martie 1972 în localitatea Măneciu, judeţul Prahova. Încă de la începutul anilor ’90 s-a dedicat antreprenoriatului, înfiinţând şi administrând o serie de companii care sunt un succes şi în momentul de faţă. Mai precis, în perioada 1996-1998 este administratorul companiei Euroline, în 1998 înfiinţează compania Pro Confort, iar din 2004 este preşedintele Confort Group. Meritele în domeniul administrării afacerilor i-a fost recunoscut în repetate rânduri prin premiile pe care le-a primit - distincţia Think Big în cadrul galei “Premiilor Business Magazin pentru Tineri manageri” pentru cel mai amplu proiect hotelier din Uniunea Europeană - Rin Grand Hotel, în 2007; premiul special pentru “Cel mai îndrăzneţ proiect de afaceri” în cadrul Galei "Celebrităţile Anului - Trofeele Celebrităţii" organizată de TVR, în 2008. În perioada 2004-2007 urmează cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bioterra, iar în perioada 2004-2008 cursurile Facultăţii de Economie a Turismului Intern şi Internaţional din cadrul Universităţii Româno-Americane. Se implică în viaţa politică începând cu 2004, când devine membru al PSD. În 2006 este ales vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD (TSD), în 2007 este ales preşedinte al Ligii Tinerilor Întreprinzători Social Democraţi (LTISD), în 2008 este ales secretar executiv al organizaţiei centrale a PSD. Începând cu 2010 este ales vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov, iar din 2011 este preşedinte interimar al Organizaţiei Sector 3 PSD. A devenit Primarul Sectorului 3 Bucureşti în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012. În data de 5 iunie 2016 a câștigat al doilea mandat de Primar al Sectorului 3.

ATRIBUŢII

Atribuţiile primarului

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiţă, îndeplineşte, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, următoarele atribuţii:
atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii
atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local
atribuţii referitoare la bugetul local
atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor
alte atribuţii stabilite prin lege

Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamântului.

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale
prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări
elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local
exercită funcţia de ordonator principal de credite
întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Local
iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale
verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar
coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local
ia masuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă
ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local
asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora
emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative
asigură realizarea lucrarilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor
colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administratţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale
numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management
în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales
în această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate
atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

AUDIENŢE

Audientele au loc in fiecare miercuri, incepand cu ora 09:30. Inscrierile se fac la Registratura Primariei, prin completarea unui formular, unde se specifica in mod obligatoriu motivul pentru care se doreste audienta.

DESCARCA CERERE AUDIENTE (PDF)

DESCARCA FORMULARUL DE INSCRIERE IN AUDIENTE (PDF)